کرایه انواع میز و صندلی و ظروف سیلور و چینی

ظروف چینی مدرن و کلاسیک و پارچه های متنوع رنگی
میز و صندلی شیواری، انواع مبلمان لمسه(توجه:لطفا” چیده شده ی این لوازم را در عکسهای مربوط به قسمت میز پذیرایی و میز شام و بخشهای دیگر حتما” ملاحظه فرمایید.با تشکر)