نمونه ی کارهای انجام شده

IMG 9560 resize 150x150 نمونه ی کارهای انجام شدهIMG 9579 resize 150x150 نمونه ی کارهای انجام شدهIMG 0108 resize 300x200 نمونه ی کارهای انجام شدهIMG 9880 resize 200x300 نمونه ی کارهای انجام شده

عکسهای لوازمی که در بخش کرایه ظروف و لوازم ملاحضه فرمودید،عکس خام لوازم در محیط انبار بود،بدیهی است وقتی این لوازم و ظروف در محیط مهمانی و برنامه به صورت مرتب چیده و دیزاین میگردد جلوه ی بسیار بهتری به خود میگیرد.از این رو چند نمونه از عکسهایی که در محیط مراسم و مهمانی های برگزار شده توسط این مجموعه گرفته شده است را برایتان به نمایش میگذاریم