نورافشانی و نورپردازی

انواع ریسه های ستاره ای و توری
انواع پروژکتور جهت زیبایی و روشنایی
نصب، اجرا و چیدمان