کافی شاپ، بازارچه

آش رشته
نان داغ، کباب داغ
باقالی، فالوده، ذرت مکزیکی، کباب لقمه
آبمیوه های طبیعی، نوشیدنی های گرم